Guide til

DANSKE VINE & VINGÅRDE

Velkommen til de danske vinveje

Vinvej.dk er internetportalen til vinavlere af dansk kvalitetsvin.

Alle vingårdene på hjemmesiden har som hovedmålsætning, at producere dansk kvalitetsvin fra vindruer avlet på friland fra egen vinmark i Danmark.

Det er et krav:

  • at alle vingårdene på hjemmesiden er medlem af Foreningen af Danske Vinavlere eller Danske Vingårde,
  • at vingården er godkendt af myndighederne som erhvervsavler
  • at de kun sælger vin, der som minimum opfyder betingelserne i EU's vin regulativ
  • at deres vine alene produceres på vindruer avlet på friland fra egen vinmark i Danmark
  • at det tydeligt fremgår af vingårdens vinetiketter at vinen er af dansk oprindelse

Eventuel smagning og salg af vine fra andre vinproducerende lande, skal foregå på en måde, så der ikke kan opstå tvivl om, hvad der er produceret på egen vingård og hvad der er importeret fra et andet vinland.

Kortet med de røde markeringer har flere funktioner ud over at vise placeringerne af vingårde i Danmark. 
Afhængig af, om en vingård blot er registreret på vinvej.dk, eller har tegnet abonnement med udvidet informationer, vises forskellige informationer, når man aktiverer kortet ved at klikke på kortets røde markeringer, eller blot føre musen over en markering.

Vingårde som er tilmeldt vinvej.dk med udvidet informationer

Hvis du peger på den røde markering åbnes et lille vindue med udvidet information om vingården, herunder adresse informationer, telefon, mail og link til vingårdens hjemmeside. Hvis du klikker på den røde markering åbnes siden med vingårdens selvstændige informationsside på vinvej.dk med information om besøgsaktiviteter, vinmager, vinstil, vinmark og vine.

Vingårde som er registret med basis informationer

Du kan pege på den røde markeringer på kortet i det område du er interesseret i og oplysningerne for den pågældende vingård visses under kortet.

Hvis vinavleren er registreret med en hjemmeside, åbnes den pågældende vinavlers hjemmeside i et nyt vindue når du klikker på den røde markering.

På hjemmesiden kan du desuden vælge hvilke vinveje du vil se nærmere på fordelt på Jylland, Fyn og Sjælland.

Vinvejs aktiviteter

Ingen begivenheder

Kort med Danske Vingårde